DASS: Dance Against Stressful Situations

Celem projektu jest wykorzystanie tańca i innych form sztuki jako metod wzmacniania umiejętności młodych ludzi w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, spowodowanych kryzysowymi oraz traumatycznymi wydarzeniami.

DASS jest partnerstwem międzynarodowym, realizowanym w ramach programu Erasmus+ KA2, które pragnie odpowiedzieć na wyzwania dotykające młodzież poprzez opracowanie modułowego programu warsztatów edukacyjnych, dających możliwość doświadczenia terapeutycznych efektów tańca i różnych dziedzin sztuki. Wykorzystując podejście skoncentrowane na twórczości i kreatywności, chcemy wspierać rozwój i dobrostan młodzieży, tym samym redukując długoterminowe skutki obecnego kryzysu społecznego.

Cele projektu

Bezpośrednie cele dla beneficjentów uczestniczących w projekcie:

Wzmacnianie twórczości wśród młodzieży zmagającej się z trudnymi sytuacjami życiowymi;

v

Rozwój zdolności autoekspresji;

Rozwój wrażliwości artystycznej i tym samym wzmacnianie dobrostanu psychofizycznego wśród młodzieży;

Rozpowszechnianie narzędzi cyfrowych i bezpiecznej przestrzeni do wirtualnej nauki;

Bezpośrednie cele wdrożenia projektu:

Podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą poprzez szkolenia z innowacyjnych metod;

Zapewnianie wsparcia i długoterminowych korzyści dla młodzieży poprzez wprowadzenie metodologii tańca i sztuk;

Promowanie inkluzywności i różnorodności społecznej oraz dialogu międzykulturowego;

Rozwijanie wrażliwości artystycznej jako metody dbania o dobrostan psychofizyczny.

Rozwój wrażliwości artystycznej i tym samym wzmacnianie dobrostanu psychofizycznego wśród młodzieży;

Rezultaty

Warsztaty wzmacniające umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez taniec i sztukę

Program edukacyjny realizowany poprzez treningi z zastosowaniem metod tańca, ruchu oraz doświadczania różnorodnych form sztuki.

Założeniem tego rezultatu jest przygotowanie kompleksowego podejścia, wykorzystującego twórczość jako narzędzie do odreagowania trudności i kryzysowych doświadczeń wynikających z pandemii, przy jednoczesnym wzmacnianiu odporności psychicznej młodzieży. Program dedykowany jest dla osób w wieku od 16 do 30 roku życia, z uwzględnieniem potrzeb młodzieży doświadczającej długoterminowych trudności mentalnych, fizycznych oraz społecznych (w tym młodzieży NEET). Jest on opracowywany w oparciu o sesje warsztatowe online metod ruchowych, tanecznych oraz ekspresji artystycznej.

Broszura DASS

Zestaw scenariuszy, ćwiczeń, narzędzi warsztatowych, oraz opisu metodologii na temat redukowania stresu i wzmacniania dobrostanu psychofizycznego, dedykowana dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą, która zmaga się z trudnościami emocjonalnymi. Broszura będzie stanowić zbiór dobrych praktyk i wskazówek przydatnych do przeprowadzenia warsztatów z wykorzystaniem metod tańca, ruchu i różnorodnych form sztuki, zawierając także materiały multimedialne i tutoriale edukacyjne dla trenerów.

Aplikacja Mind-yourself

Aplikacja mobilna dla młodzieży, przeznaczona do ćwiczenia i budowania strategii radzenia sobie z codziennymi stresorami. Aplikacja ma stanowić narzędzie samopomocowe, zawierając niezbędne ustawienia do praktykowania uważności, twórczości, sztuki i tańca.  Treści aplikacji zostaną przygotowane w kilku różnych, dostosowanych formach, aby odpowiadały na indywidualne potrzeby  użytkowników i pozwalały na utrzymanie zainteresowania. Celem wdrożenia aplikacji jest stworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą znaleźć wiedzę, wskazówki i praktyki w indywidualnym zakresie.

Aktualności

In Palermo Youth workers learn how to dance the stress away!

In Palermo Youth workers learn how to dance the stress away!

Partners of the Erasmus+ project DASS: Dance Against Stressful Situations, met in Palermo hosted by CEIPES for the project’s training activities. The participants are members of the partner organizations: the leader of the training Essevesse from France; Smart...

Develop your own creative/artistic strategy to cope with stress

Develop your own creative/artistic strategy to cope with stress

This month the Italian partner CEIPES as a member of the DASS project (code:2021-2-FR02-KA220 YOU-000048187), has concluded its educational and empowering path online modules. A group of more than 10 young people, aged between 16 and 18 years old, interested in the...

Dance and Arts to face youth stress

Dance and Arts to face youth stress

These days CEIPES, the italian partner of the DASS project (2021-2-FR02-KA220 YOU-000048187), is holding its local online training to empower young people through dance and others forms of arts. The educational path is composed of an introduction meeting and five...

Partnerzy