DASS: Dance Against Stressful Situations

Projekto tikslas – pasitelkiant šokio metodiką padėti jaunimui išmokti tinkamai elgtis stresą sukeliančiose situacijose bei kovoti su nerimu, kurį sukelia praeityje patirti traumuojantys įvykiai.

Pagal Erasmus+ KA2 nuostatas, DASS tai bendradarbiavimu grįstas projektas, pasitelkiantis šokį kaip terapijos techniką bei nukreiptas į įššūkius, kuriuos patiria jaunimas. Projekto metodika yra grįsta moduliais, kurie skirti apmokyti pasirinktos technikos dalyvaujantiems. Projektas pasitelkia kūrybingą viziją, kuriančią jaunimo gerbūvį ir taip pat kovojančią su neigiamu dabartinės krizės poveikiu įgyvendinant ir plėtojant projekto rezultatus.

Tikslai

Tiesioginiai projekte dalyvaujančių naudos gavėjų tikslai:

Kūrybinių įgūdžių lavinimas sudėtingose situacijose atsidūrusiam jaunam žmogui;

v

Saviraiškos ugdymas;

Meninio jautrumo ugdymas skatinant atsižvelgti į streso padarinius jaunimo tarpe;

Skaitmeninių ugdymo priemonių panaudojimas sukuriant draugišką virtualią mokymosi aplinką.

Tiesioginiai projekto įgyvendinimo tikslai:

Kompetencijų kėlimas jaunimo darbuotojams naudojant išmaniąsias technologijas kaip ugdymo priemonę.

Šokio metodologijos paruošimas, atnešiantis ilgalaikę naudą jaunimui.

Socialinės įtraukties, tolerancijos bei daugiakultūrinio dialogo skatinimas.

Aukščiausios kokybės jaunimo darbuotojų darbo metodikos užtikrinimas.

Meninio jautrumo ugdymas skatinant atsižvelgti į streso padarinius jaunimo tarpe;

Rezultatai

Įgalinimo per šokį bei kitas meno rūšis mokymai “Open Educational Resource”

Tęstinis ugdymo planas įtraukiantis judesio bei šokio metodologijas asocijuotas su išgyventomis patirtimi bei kitomis meno kryptimis. Šio mokymų tikslas – sukurti kūrybišką būdą, kaip reaguoti į traumuojančias pandemijos pasekmes, suteikti daugiau galimybių 16-30 metų jaunimui, įskaitant NEET (nesimokančius ir nedirbančius) ir nepalankioje padėtyje esančius jaunuolius. Mokymai vyks internete, juose bus naudojami neformalaus ugdymo, šokio ir judesio metodikos. 

DASS gidas

Su jaunimu dirbantiems asmenims skirta knygelė, kurioje pateikiama geroji patirtis, metodikos, veikla ir praktinės užduotys. Visą informaciją jaunimo darbuotojai galės naudoti dirbdami su jaunais žmonėmis, kad sumažintų jų patiriamą stresą, kurį sukelia įvairios situacijos ir nenuspėjami reiškiniai, tokie kaip COVID-19 ir karantinas. Šios metodikos gali padėti jiems atgauti psichinę ir fizinę pusiausvyrą, susidoroti su stresu ir neigiamais jausmais. Knygelėje bus surinktos metodikos, geroji patirtis ir veikla, gauta per šokio ir meninio įgalinimo mokymus, taip pat pakoreguota ir patobulinta Mokymosi Mokymo ir Dėstymo veikla. Be to, gide bus skyrelis su nuorodomis į vaizdo įrašus, kuriose pateikiamos užduočių ir taikomų metodų pavyzdžiai.

Programėlė “Mind-yourself”

Mobilioji aplikacija, sudaryta iš veiklų, strategijų, patarimų ir priminimų, kuriuos jaunimas galės naudoti individualiai, kad sumažintų stresą ir išvystytų savas dorojimosi su stresu strategijas  kasdieniame gyvenime. Programėlės turinyje bus derinamas sąmoningumas, menas ir šokis. Šis turinys bus pateikiamas keliais skirtingais formatais, kad išlaikytų naudotojų susidomėjimą ir atitiktų skirtingų asmenų pageidavimus ir poreikius.  Tai bus savipagalbos priemonė, kuria galima bus naudotis individualiai, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Taigi, ši programėlė leis jaunimui naudotis projekto rezultatais labiau individualiu lygmeniu.

Naujienos

Ready to dance? Dance out the stress

Ready to dance? Dance out the stress

Does it ring any bells? Humanity is facing one the hardest times of all, where pandemics and wars are affecting our lives permanently. DASS project (2021-2-FR02-KA220-YOU-000048187) aims to tackle the contemporary obstacles and challenges that are cause of stress,...

Dance and Art as empowerment tools for young people

Dance and Art as empowerment tools for young people

On the 9th and 10th of May was held the first transnational meeting of the DASS project, in Marseille, France. DASS – Dance Against Stressful Situation [2021-2-FR02-KA220-YOU-000048187], is a project that aims to use dance and other forms of arts as empowerment tools...

Partneriai